Welkom bij Stichting Snoezelzorg?

Stichting Snoezelzorg is een Stichting die bemiddelt voor mensen met een lichamelijk-en/of verstandelijke beperking, ouderen en mensen met een psychiatrische achtergrond.

Een cliënt heeft een zorgvraag voor snoezelzorg of sekszorg en Stichting Snoezelzorg bemiddelt in de zorgvraag.
Stichting Snoezelzorg zorgt dat de cliënt met zijn/haar zorgvraag gekoppeld wordt met een snoezelzorger of sekszorger.
Stichting Snoezelzorg biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van Betrouwbare en Veilige Zorg.
Dat doen wij door streng geselecteerde snoezelzorgers en sekszorgers in dienst te hebben die samen met ons de zorg dragen om de kwaliteit van zorg te blijven waarborgen.

Stichting Snoezelzorg stelt als eis dat er gehandeld wordt volgens het ‘ veilig vrijen principe’. Dat betekend dat het vrijen strikt met voorbehoedsmiddelen moet. En dat de sekszorgers zich elke drie maanden laten testen.

Wat betekent snoezelzorg eigenlijk?

Snoezelen betekend zintuigactivering, gevoelsactiviteit, primaire activering en sensomotorische stimulatie.
Snoezelzorg richt zich op ‘een-op-een’ aandacht en het ervaren van genegenheid, geborgenheid en veiligheid. Dat kan je zien als knuffelen, samen op de bank zitten en handjes vasthouden, samen een film kijken enz. Absoluut geen intieme of seksuele zorg. Doel is om contact te leggen, onrust en eventueel probleemgedrag als problematiek te voorkomen.

Dan is er ook sekszorg. Maar wat is dat?

Sekszorg is intieme, erotische en seksuele zorg. Een sekszorger biedt intieme, erotische en seksuele zorg aan mensen die door hun ziekte, beperking of handicap op deze zorgverlening zijn aangewezen. Stichting Snoezelzorg stelt als must dat een sekszorger een achtergrond in de verzorging dient te hebben.

Wie zijn de mensen achter Stichting Snoezelzorg?

Stichting Snoezelzorg is opgericht door mensen met kennis, visie en uiteenlopende ervaringen met diverse doelgroepen binnen de Gehandicapte Zorg, Ouderen Zorg en Psychiatrie. Zij zien al jaren lang hoe groot de vraag naar snoezelzorg en sekszorg is. Daarom besloten zij een stichting op te zetten om de grote zorgvraag te beantwoorden.

Wat biedt Snoezelzorg nog meer?

 • Wij bieden begeleiding naar een sociaal en intiem contact waarbij je kan denken aan een stukje voorlichting en aanleren van sociale vaardigheden.
 • Wij hebben een adviserende rol voor klanten die frequent gebruik maken van snoezelzorg en/of sekszorg om te voorkomen dat ze in financiële problemen komen.
 • Wij zien er op toe dat de kwaliteit gewaarborgd blijft door nazorg te bieden. Dat houdt in dat een consulent na bemiddeling contact opneemt met de cliënt en de snoezelzorger/sekszorger om na te gaan of alles naar wens verlopen is. En daar waar nodig is verandering of aanpassing te brengen.
 • Wij gaan voorlichting geven bij verschillende zorginstellingen over snoezelzorg en sekszorg.
 • Wij willen in de toekomst voorlichting over snoezelzorg en sekszorg gaan geven op zorg gerelateerde opleidingen.

De bemiddeling

 • De cliënt meldt zichzelf aan bij Stichting Snoezelzorg. Aanmelding kan ook door begeleiding of verwant van de cliënt.
 • Een consulent van Stichting Snoezelzorg maakt een afspraak voor een oriëntatiegesprek. Bij voorkeur in een veilige omgeving van de cliënt zoals thuis of op de voorziening.
 • Bij cliënten met een ernstige tot diepe verstandelijke beperking stellen wij als voorwaarde dat er altijd een verwant of begeleiding aanwezig is.
 • Tijdens het oriëntatiegesprek wordt de zorgvraag in kaart gebracht. De huisregels van Stichting Snoezelzorg worden besproken en bij akkoord zullen de gemaakte afspraken door beide partijen ondertekend worden.
 • De consulent zal vervolgens aan de hand van de zorgvraag de cliënt koppelen met een snoezelverzorger.
 • De vergoeding van de bemiddeling dient vooraf voldaan te worden aan Stichting Snoezelzorg. Betaling wordt gefactureerd en niet contant betaald.
 • Na elke bemiddeling is er nazorg.
 • Stichting Snoezelzorg hanteert een minimum leeftijd van 18 jaar.
 • Bij inschrijving vragen wij een foto van de cliënt voor in het dossier. Uit privacy overwegingen zal de foto niet gedeeld worden met de zorgverlener.

Voor aanmelding of info kunt u het contactformulier invullen. Een van onze consulenten zal contact met u opnemen.

Wat kost snoezelzorg?

Bij Stichting Snoezelzorg kan je kiezen tussen snoezelzorg en sekszorg. Maar aangezien ieder mens anders is en dus ook andere behoeften en wensen heeft kan de invulling van het zorgmoment per cliënt verschillen. Daarom zullen de kosten die daar aan verbonden zijn ook verschillen per cliënt. Een uurtje snoezelzorg kan al vanaf €100,- en uurtje sekszorg kan al vanaf €150,-

Tijdens de intake zal er gekeken worden naar de wensen en behoefte. Afhankelijk van de wens en behoefte zal een offerte gemaakt worden. Wanneer bij een volgende bemiddeling andere wensen en behoeften zijn zal er opnieuw een offerte gemaakt worden. Hierdoor leveren wij zorg op maat.

De offerte wordt besproken en bij goedkeuring ondertekend door de cliënt/ouders/begeleiding en onze consulent. Vervolgens dient de offerte bedrag vooraf via de bank aan de stichting betaald te worden. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen via het contactformulier of door ons te bellen.