Onze ideale doelstelling

Wij zien snoezelzorg en sekszorg als een zorgvraag omdat veiligheid, genegenheid, geborgenheid en intimiteit behoren tot de belangrijkste levensbehoeften van een mens. Kijk maar naar de Pyramide van Maslow. Uit jaren lang onderzoek is gebleken dat het voorzien in deze behoeften bijdragen aan een beter welzijn en welbevinden. Voor onze doelgroepen is het vinden van intimiteit en sociaalcontact soms lastig. Terwijl de behoefte er wel is. Wij willen ze graag helpen door hun zorgvraag te beantwoorden via bemiddeling.

Wat willen we bereiken?

Wij stellen als eerste doel dat snoezelzorg en sekszorg op betrouwbare en veilige manier geboden wordt. Dat het laagdrempelig en toegankelijk is voor de doelgroepen binnen de Gehandicapten Zorg, Ouderen Zorg en Psychiatrie.

Als tweede doel dat instanties en de politiek de noodzaak van deze vorm van zorg beantwoorden erkennen als zorg die bijdraagt aan het welzijn en welbevinden. En de taboe die er omheen heerst weg te halen en bespreekbaar te maken in de politiek en het dagelijks leven. Om uiteindelijk snoezelzorg en sekszorg geheel of gedeeltelijk uit het PGB vergoed te krijgen.

Als laatste doel willen wij ons met een keurmerk in de Zorgsector positioneren.